سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

فرق جاهل و عاقل

جاهل آنچه را که عاقل در ابتدای کار درک کرده,او در انتهای کار در می یابد.(حضرت علی(ع))

ای اهل کتاب چرا حق را به باطل آمیخته و مشتبه می سازید و آگاهانه حقیقت را کتمان می کنید.(سوره آل عمران آیه 71)

اگر باطل با حق مخلوط نمی شد,حق پوشیده نمی ماند و اگر حق از باطل جدا نمی گشت,زبان دشمنان

قطع می شد اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند,آنجاست که شیطان بر

دوستانش چیره می گردد.(نهج البلاغه خطبه50)