سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

غدیر

حضرت رضا (ع) می فرمایند:عید غدیر در آسمانها مشهورتر از زمین است.

غدیر ساحل نجاتی است که کشتی رسالت انبیاء در آن آرام گرفت.

          ghadir is the redemption coast along which the vesscl of prophecy anchored