سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

خدایا... به فکرمان ...منطق به قلبمان ...آرامش به جسم ما

گل تقدیم شمابه روحمان ...پاکی   به وجودمان ...آزادی   به دستهامان ...قدرت   به پاهامان ...سرعت   به چشم هامان ...زلالی   به زندگیمان ...عشق    به دوستیمان ...تعهد    به تعهدمان ...صداقت عطا کن .

خدایا ما را وفادار و پایدار خون شهدایمان قرار بده .............یا علیگل تقدیم شما