سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

حدیثی از امام رضا (ع)

امام رضا (ع) می فرمایند :

مومن حقیقت ایمان را درک نمی کند مگر آن که 3 خصلت را دارا باشد ،

خصلتی از خداوند که کتمان کننده اسرار فرد باشد .

خصلتی از پیغمبر (ص) که مدارا کردن با مردم باشد.

خصلتی از ولی خدا که صبر و شکیبایی در مقابل شدائد و سختی ها را داشته باشد.