سفارش تبلیغ
صبا ویژن

والفجر

برخی از وظایف ما در عصر غیبت

نشسته غرق تماشای شیعیان خودش         کسی نیامده جز او سر قرار خودش

چه انتظار عجیبی است اینکه شب تا صبح     کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش

برخی از وظایف ما در عصر غیبت:

1.کمک و صدقه به محرومین به نیت سلامتی و دور کردن غم و اندوه از امام زمان (ع )

2.نماز اول وقت

3.صلوات فرستادن به همراه (و عجل فرجهم )

4. تلاوت قرآن و تقدیم ثواب آن به حضرت

5.به نیابت حضرت به زیارت رفتن

6.خدمت به والدین

7.خواندن دعای ندبه ودعای غیبت امام زمان (ع) و دعای عهد و زیارت آل یاسین

8.دعوت نمودن مردم به آن بزرگوار

9.مقدم داشتن خواسته آن حضرت به خواسته خود

10.صله به وسیله مال با آن حضرت

11.متعهد شدن برای یاری و نصرت آن بزرگوار

12.تکذیب نمودن کسانی که برای ظهور وقت تعیین می کنند

 یا مهدی عجل الله تعالی فرجه